Śladami starowierców – projekt szlaku turystycznego

Akcja Ratujmy wioski starowierskieTematyka i idea szlaku
Mijająca w tym roku 175 rocznica osiedlenia się na terenach Puszczy Piskiej starowierców (zwanych także filiponami) jest okazją do utworzenia parku kulturowego obejmującego swoim obszarem założone przez nich wsie. Połączenie ich trasami pieszymi, rowerowymi i samochodowymi ( z preferowaniem dwóch pierwszych) sprzyjałoby ukazanie pozostałości po tej nielicznej już grupie ludnościowej. Tym bardziej, że wioski te posiadają stosunkowo dobrze zachowane układy przestrzenne wraz z dominującą architekturą drewnianą. Do naszych czasów przetrwały klasztor, molena oraz cmentarze. Dodatkowym atutem jest fakt , że wszystkie wioski starowierskie znajdują się na obszarze jednej gminy (Ruciane-Nida) i jest to jedyny tak duży zespół w Polsce i w Europie.

Utworzony szlak (najlepiej na terenie powołanego uprzednio parku kulturowego) umożliwiłby ukazanie zanikającej kultury, a przez to przyczyniłby się do jej ochrony. Całość szlaku należałoby oznakować, ustawić tablice informujące o historii danej wsi i miejscach szczególnych (klasztor, cmentarze, miejsca gdzie znajdowały się klasztory etc).

Położenie i przebieg szlaku
Szlak w całości przebiegałby w Puszczy Piskiej w obrębie gminy Ruciane-Nida ( powiat Pisz, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich).Łączyłby wsie leżące obok siebie (założone przez starowierców): Wojnowo, Zameczek, Mościska, Gałkowo, Kadzidłowo (poprzez Nową Uktę i Uktę) Śwignajno, Wólka i Osiniak. Rozszerzeniem szlaku byłaby trasa biegnąca przez wsie: Piaski i Onufryjewo (poprzez Wygryny i Ruciane).

Organizator szlaku
Część wymienionej trasy jest zbieżna z już istniejącą trasą rowerową (szlak zielony wytyczony przez gminę Ruciane-Nida). Istniejąca ścieżka rowerowa nie obejmuje jednak wszystkich wymienionych wiosek i nie ukazuje w sposób metodyczny omawianej powyżej tematyki (brak objaśnień i tablic informujących itd.).

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobraz Kulturowego Mazur „Sadyba” złożyło pismem z dnia 1 września 2004 roku wniosek do gminy Ruciane-Nida o utworzenie na omawianym obszarze parku kulturowego ale w związku z małymi szansami na jego utworzenie Stowarzyszenie Sadyba zabiegać będzie o utworzenie szlaku „ Wioski starowierskie”. Prace przygotowawcze (sporządzenie dokumentacji w/w wiosek, wytyczenie szlaku, opracowanie systemu oznakowania itp.) wykonane będą w ramach „Międzynarodowego wolontariatu w ochronie krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur” prowadzonego wspólnie z WK „Borussia”.

Krzysztof A. Worobiec, 2005

Ten wpis został opublikowany w kategorii Starowierski Park Kulturowy i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.