Apel do Premiera RP Marka Belki, w sprawie Wyspy Czarciej

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie pilnych starań mających na celu zahamowanie
postępującej dewastacji krajobrazu kulturowego Polski, a w szczególności Warmii i Mazur.
Wyjątkowość krajobrazu, przyciągającego rzesze turystów, ulega systematycznemu niszczeniu. Masowo wycinane są piękne aleje drzew przydrożnych, miejsca gdzie zachowała się jeszcze nieskażona przyroda są zamieniane w place budów, linia brzegowa jezior jest zabudowywana.

Przykładem negatywnych zmian niech będzie próba zagospodarowania unikalnych wysp na jeziorze Śniardwy (budowy obiektów hotelarsko-gastronomicznych). Sprawa ta bulwersuje już po raz drugi mieszkańców pobliskiej wioski Niedźwiedzi Róg (w załączeniu kopie listów z 27.06.2004 oraz 24.08.2005). Obie wyspy Pajęcza i Czarci Ostrów leżą
w obszarze Natura 2000, którego ideą jest zachowanie najcenniejszych, rzadkich elementów przyrody. Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązała się
do respektowania  unijnych aktów prawnych do których należy m.in. tworzenie systemu Natura 2000. Podstawą tego systemu są Dyrektywa Ptasia z 1979 roku (o ochronie dzikich ptaków) oraz Dyrektywa Siedliskowa z 1992 roku (o ochronie siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory).

Ideą systemu Natura 2000 jest zachowanie w stanie niezmienionym tych elementów przyrody, które były podstawą jego utworzenia. W tym wypadku tylko niezagospodarowane (niezabudowane) wyspy stanowią  gwarancję
respektowania praw unijnych.

Kadzidłowo, 29.08.2005

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Apele i protesty, Krajobraz naturalny i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.