List otwarty do Premiera RP dotyczący dewastacji krajobrazu i przyrody mazurskiej

Pan Premier
Kazimierz Marcinkiewicz

Szanowny Panie Premierze,

Dotarła do nas wiadomość o planowanym przekazaniu w długoletnią dzierżawę dwóch wysp na jeziorze Śniardwy: Pajęczej i Czarciej.

Próba zagospodarowania unikalnych przyrodniczo wysp i budowy na jednej z nich obiektów hotelarsko-gastronomicznych bulwersuje już po raz drugi społeczność lokalną
(tym bardziej , że są to plany aprobowane przez osoby wpływowe i wysoko postawione polityczne – plany te popiera wojewoda warminsko-mazurski). Zabudowa wyspy doprowadzi do zniszczenia zarówno dziedzictwa kulturowego (pozostałości wpisanego do rejestru zabytków Fortu Lyck), jak i przyrodniczego – obie wyspy leżą na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze Natura 2000. Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do respektowania unijnych aktów prawnych do których należy tworzenie systemu Natura 2000 a więc do zachowanie w stanie niezmienionym tych elementów przyrody, które były podstawą ich utworzenia .Zabudowa wyspy będzie naruszać te podstawy oraz będzie kolejnym niebezpiecznym precedensem.

Piękno naszej ojczyzny wyróżnia ją w stosunku do innych krajów, które bezpowrotnie utraciły naturalną urodę. W ostatnich latach obserwujemy nasilającą się dewastację krajobrazu Polski. Szczególnie widoczne jest to w regionach turystycznych takich jak Warmia i Mazury, gdzie wycinane są tysiące drzew przydrożnych. Piękne aleje stanowiące istotny element krajobrazu kulturowego są zagrożone. Nieskażona przyroda ulega systematycznemu niszczeniu: zabudowywane są brzegi jezior a tym samym utrudniony dostęp do nich. Ponawiane są próby ograniczania zasięgu Mazurskiego Parku Krajobrazowego – w miejscach nienaruszonej dotąd fauny i flory budowane są różnego rodzaju obiekty, mające przynieść ich inwestorom szybki zysk. My, niżej podpisani apelujemy o przeciwdziałanie karygodnym i nieodpowiedzialnym decyzjom! Prosimy stowarzyszenia i wszystkich ludzi , którym nie jest obojętna troska o nasze dziedzictwo (i późniejsze przekazanie go pokoleniom następnym w stanie nienaruszonym) o poparcie naszego apelu. Zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie stosownych działań mających na celu ratowanie zagrożonej natury.

Kadzidłowo, 25 listopada 2005 roku

List podpisali wybitni twórcy kultury i sztuki oraz ludzie którym bliska jest cenna mazurska przyroda (w kolejności alfabetycznej) :

Henryk Bardijewski
Anna Branicka-Wolska
Zofia Góralczyk
prof. Andrzej Gronczewski
Maria Jarecka
Aleksandra Komorowska
Roman Komorowski
Jan Krenz
Erwin Kruk
Janusz Krasiński
Olga Lipińska
Wojciech Malajkat
Jerzy Markuszewski
Marek Nowicki
Włodzimierz Odojewski
Kazimierz Orłoś
Krzysztof Penderecki
Jerzy Sito
Andrzej Wajda
Krzysztof Worobiec

Ideę listu poparł także prof. Andrzej Strumiłło, który wystosował odrębny list w sprawie prób zagospodarowani wyspy Czarciej na jeziorze Śniardwy.
(Oryginały podpisanych listów znajdują się w siedzibie „Sadyby” w Kadzidłowie)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Apele i protesty, Ratujmy aleje i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.