Lata 2004-2007

7 lutego 2007, Mikołajki
We współpracy z właścicielami kina w środę, o godzinie 17.30 odbywały się maratony filmowe (2 filmy). Dzięki finansowemu wsparciu Loty i Rafała Kubackiego, zorganizowanie nieoficjalnego klubu filmowego w kinie Wojtek w Mikołajkach. Dzięki obejrzeliśmy filmy, które trudno obejrzeć w prowincjonalnych kinach.

12 grudnia 2006
Wspieranie inicjatywy powołania Mazurskiego Parku Narodowego obejmującego teren
obecnego Mazurskiego Parku Krajobrazowego powiększonego o rezerwat Jezioro Nidzkie (powiększenie planowanego obszaru MPN o ten właśnie obszar – z inicjatywy
Stowarzyszenia Sadyba).

12 grudnia 2006
Apel do Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP o powołanie Mazurskiego Parku Narodowego.

26 listopada 2005, Wojnowo nr 13
Projekt stworzenia w drewnianej, opustoszałej chałupie w Wojnowie (nr 13) izby regionalnej oraz punktu informacyjnego – kontynuacja projektu „Starowierskiego Parku Kulturowego” (obecnie trwa postępowanie w celu ustalenia spadkobiercy).

24 października 2005, Czarcia Wyspa
Początek kampanii na rzecz ochrony Czarciej Wyspy na Jeziorze Śniardwy, na której
planowana była budowa kompleksu hotelowo – restauracyjnego. Dzięki licznym
publikacjom i apelom (w tym ludzi kultury i sztuki podpisanym m.in. przez Krzysztofa
Pendereckiego, Andrzeja Wajdę, Jana Krenza, Grzegorza Turnaua, Kazimierza Orłosia,
Wojtka Malajkata i innych) groźba zabudowa wyspy została powstrzymana.

Jesień 2005, „Tiry Stop”
Początek akcji „TIRy Stop” zmierzającej do ograniczenia transportu tranzytowego przez
Region Wielkich Jezior Mazurskich. Do zainicjowanej przez nas akcji włączyło się
Stowarzyszenie Kulturalne „Nasz Zgon” (wspólne zbieranie podpisów pod petycją).

Lato 2005, niszczenie trzcinowisk
Problem niszczenia trzcinowiska nad Jeziorem Roś w Piszu oraz w Niedźwiedzim Rogu (zasypywanego gruzem i śmieciami).

11 kwietnia 2005, droga na Guziance
Interwencja (na prosbę p.Lidii Kopacz) w sprawie wytyczenia i budowy nowej drogi
do kompleksu leśnego nad J.Guzianka – Nadleśnictwo Maskulińskie planuje wycięcie
szeregu drzew oraz wyburzenie budynku sklepowego w celu budowy drogi „do nikąd”.

1 września 2004, Starowierski Park Kulturowy
Projekt utworzenia na terenie wiosek: Wojnowo, Gałkowo, Kadzidłowo, Nowa Ukta,
Osiniak, Śwignajno, Zameczek oraz części wsi Ukta parku kulturowego w celu „ochrony terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej”. Wniosek złożony do Urzędu Gminy w Rucianem-Nidzie
w rocznicę 175-lecia przybycia starowierów na Mazury. Pomimo braku odzewu ze strony władz samorządowych, Stowarzyszenie prowadzi działania mające na celu utworzenie parku. W ramach projektu „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach” dokumentowane są wioski starowierskie
i ich cmentarze.

28 października 2004, leśniczówka Jeziorko
Wniosek o objęcie ochroną konserwatorską zagrożonej rozbiórką drewnianej
leśniczówki Jeziorko w Nadleśnictwie Strzałowo, a następnie trwająca 2 lata „walka”
o wpisanie jej do rejestru zabytków (zakończona sukcesem).

24 września 2004
Początek akcji „Ratujmy aleje” wycinki drzew przydrożnych, apel do 33 organizacji pozarządowych o podpisanie „Listu otwartego w sprawie wycinki drzew przydrożnych”. List został wysłany 24.11.2004 roku i zapoczątkował – trwającą do dzisiaj burzliwą dyskusję (na szczeblu lokalnym a następnie krajowym).

30 stycznia 2003 i 19 grudnia 2004,
leśniczówka Zdróżno

Wniosek o pilną ochronę konserwatorską osady leśnej której grozi rozbiórka
(wniosek o wpis do rejestru zabytków został złożony 30.01.2003 – przez D. i K.
Worobców – przed powstaniem stowarzyszenia). Problem leśniczówki – pomimo
wpisania jej do rejestru zabytków – nie został rozwiązany do dnia dzisiejszego.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.