Tartak Raphaelsohnów

W 2007 roku media wielokrotnie pisały o XIX-wiecznym tartaku braci
Rudolfa i Louisa Raphaelsohnów znajdującym się w Olsztynie
przy ulicy Knosały.

Na wniosek Sadyby Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał budynek do rejestru zabytków, ale… w styczniu br. prezydent Olsztyna, nie chcąc kolejnego zabytku w mieście odwołał się od tej decyzji do Ministra Kultury! Jakby tego było mało Tomasz Głażewski, wiceprezydent Olsztyna, stwierdził, że „w obecnym stanie budynku nie ma sensu chronić”!

Ta wypowiedź zasługuje na zdecydowaną reakcję: prezydent miasta zapominając, że tartak jest już wpisany do rejestru zabytków, podważa publicznie obowiązującą od 23 lipca 2003 roku ustawę o ochronie zabytków, zgodnie z którą na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek sprawowana nad nim opieki (art. 5). Zły stan techniczny budynku nie tylko nie dyskwalifikuje jego wartości zabytkowych ( art.6) i nie upoważnia do jego niszczenia, lecz wprost przeciwnie – nakłada na właścicielu obowiązek natychmiastowego jego zabezpieczenia, tak by spełniony został ustawowy obowiązek zapewnienia trwałego zachowana wartości zabytku.

Tym samym wiceprezydent miasta (na dodatek odpowiedzialny za sprawy architektoniczne!) daje naganny przykład innym i równocześnie dopuszcza się czynu karalnego określonego w art. 110. 1 w/w ustawy: „Kto będąc właścicielem lub posiadaczem zabytku nie zabezpieczył go w należyty sposób przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. W tej sytuacji w stosunku do osób dopuszczających się zaniedbania powinno zostać wszczęte z urzędu postępowanie karne, tym bardziej, że już we wrześniu 2007 r. podczas oględzin tartaku (z udziałem przedstawicieli miasta) wniesiony został postulat pilnego zabezpieczenia dachu, po to by nie doprowadzić do zwiększenia kosztów jego remontu.

Jak widać władze miasta nie tylko nie wykonały prac zabezpieczających, lecz także publicznie ignorują ciążące na nich obowiązki, dając tym samym nagany przykład innym właścicielom zabytkowych obiektów.

Blog  Krzysztofa Worobca

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Muzeum techniki i rozwoju i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.