Chrońmy kino Awangarda

My, obywatele – przedstawiciele 8 stowarzyszeń, zaniepokojeni perspektywą likwidacji Kina Awangarda – jednego z dwóch kin w Olsztynie, apelujemy:

Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie:
o pilne wpisanie do rejestru zabytków – zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami: „zabytek to nieruchomość […] świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną…” kina „Awangarda”, spadkobiercy założonego w 1910 r. kina „Luisen-Theater”, a tym samym jednego z trzech najstarszych kin na świecie (por.: Rafał Bętkowski, „Dziesiąta Muza w Olsztynie”, Debata nr 9 i 10/2009).

Do Prezydenta Miasta Olsztyna:
o podjęcie wszelkich starań mających na celu ochronę tej reduty „kultury wysokiej”, miejsca w którym można było zobaczyć kino artystyczne, podejmujące kwestie najistotniejsze dla kondycji duchowej współczesnego człowieka i jego społecznego otoczenia.

Wierzymy, że władze Olsztyna nie pozwolą na zamknięcie jednego z dwóch kin w mieście, a tym samym nie dopuszczą do wyjałowienia krajobrazu kulturalnego stolicy regionu, bo przecież o jakości życia w mieście świadczy m. in. ilość takich właśnie miejsc jak kino „Awangarda”, w których granica pomiędzy kulturą z zwykłą rozrywką jest jasno określona, odnoszących się do społecznych potrzeb, których nie zaspokajają galerie handlowe i kolejne siedziby banków (np. w budynku dawnego kina w Mrągowie znajduje się obecnie sieciowa drogeria oraz są świadczone usługi bankowe). Do obowiązków władz miejskich należy przecież nie tylko dbanie o własny majątek, ale też troska o stan i sposób wykorzystania wszelkich obiektów budowlanych, zwłaszcza położonych w tak ważnych miejscach jakim jest centrum Starego Miasta. Ufamy, że władze miejskie podejmą trudną rolę mediatora i doprowadzą do zachowania funkcji kina w dotychczasowym, ważnym dla kulturalnego i turystycznego pejzażu miasta obiekcie.

Do wszystkich mieszkańców Olsztyna i organizacji działających w mieście:
o poparcie naszego apelu!

W imieniu Stowarzyszeń:
• Krzysztof A. Worobiec – prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu
Kulturowego Mazur „Sadyba”,
• Beata Samojłowicz – przewodnicząca Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa
„Borussia”,
• Małgorzata Birezowska – prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
oddział warmińsko-mazurski,
• Sławomir Hryniewicz – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział
warmińsko-mazurski,
• Tomasz Birezowski – przewodniczący Forum Rozwoju Olsztyna,
• Wojciech Kass – prezes Stowarzyszenia Leśniczówka Pranie,
• Bogdan Bachmura – prezes Stowarzyszenia „Święta Warmia”
• Igor Pawłowski – prezes Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber.

W imieniu w/w organizacji

Krzysztof A. Worobiec
Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2011 r.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Krajobraz kulturowy i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.