Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych

Paragrafy dla przyrody – poradnikPracownia na rzecz Wszystkich Istot przygotowała poradnik dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy prawniczej, które dopiero rozpoczynają aktywność w dziedzinie interwencji na rzecz ochrony środowiska i nie zawsze orientują się w kompetencjach poszczególnych organów administracji czy w innych podstawowych zagadnieniach.

Poradnik można w pobrać ze strony Pracowni – pobierz

Publikacja podejmuje tematy ograniczające się do wybranych działań prewencyjnych i naprawczych związanych z ochroną środowiska (w tym – przyrody) w procesie inwestycyjnym oraz działań związanych ze szkodami w środowisku. Skoncentrowano się na wybranych aspektach uczestnictwa w postępowaniach dotyczących ochrony przyrody. Spośród postępowań planistycznych przedstawiony jest udział w konsultacjach społecznych, towarzyszących opracowywaniu i zatwierdzaniu dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. W przypadku postępowań administracyjnych omówione są procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Prócz tego, uwzględniono aspekty związane z zapobieganiem i naprawą szkód w środowisku. Niniejsza publikacja opiera się na stanie prawnym z 31 grudnia 2011 r.

Poradnik zawiera również omówione studia przypadku: Kowary – przebieg postępowania OOŚ, Czarny Groń – szkoda w środowisku i samowola budowlana, Stóg Izerski – szkoda w środowisku, Małdyty – wycinka przydrożnej alei drzew, Kicarz – odmowa udzielenia informacji publicznej.

Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych. Mariola Mroczka, Karina Nowicka-Kudłacz, Krzysztof Okrasiński, Radosław Ślusarczyk. Poradnik można w pobrać ze strony Pracowni – pobierz

Więcej materiałów w Poradniku Prawnym na naszej stronie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Krajobraz naturalny i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.