U Prezydenta o wiatrakach

Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”. Fot. Wojciech Grzędziński. Źródło: www.prezydent.pl

We wtorek, 26 sierpnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie,
w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” obyła się konferencja: „Krajobraz a energetyka wiatrowa –
poszukiwanie ładu”.

Na początku Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK przedstawił informacje o wynikach kontroli „Lokalizacja i Budowa Lądowych Farm Wiatrowych”, potem Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Zabytków mówił o krajobrazie otwartym i problemach z ochroną krajobrazów szczególnie cennych w kontekście wyników kontroli NIK, a Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił „Doświadczenia województwa kujawsko-pomorskiego w problematyce ochrony krajobrazu” – także w kontekście budowy farm wiatrowych. Po tej serii krótkich wystąpień rozpoczęła się dyskusja panelowa, którą prowadził Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Dyskusja dotyczyła próby odpowiedzi na pytania:

1. Krajobraz i źródła energii odnawialnej – wartości nie do pogodzenia?
2. Jaka jest rola i odpowiedzialność samorządów za ład w krajobrazie?
3. Jak wpływać na ład krajobrazowy?

Do udziału w niej zostali zaproszeni (w kolejności zabierania głosu):

1) Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
2) Krzysztof Worobiec, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”.
3) prof. Tadeusz Markowski, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
4) Janusz Sepioł, Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
5) Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski.
6) Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
7) Mieczysław Koch, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.
8) Maciej Klimczak – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
9) Wojciech Centarski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
10) Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i DN (Główny Konserwator Zabytków).

Dyskusji przysłuchiwało się około 100 zaproszonych osób, część z nich miało szansę na krótką wypowiedź, a następnie głos mogli zabrać ponownie paneliści (z czego skorzystało kilka osób, w tym ja – nb. byłem jedynym przedstawicieli organizacji pozarządowych).
Więcej informacji na stronie www.prezydent.pl

Krzysztof A. Worobiec

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ochrona krajobrazu i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.