Piąta edycja projektu „Zagubione wioski Puszczy Piskiej”

W dniach 4–14. września br. realizowana była piąta już edycja projektu wolontariackiego „Zagubione wioski Puszczy Piskiej”. Podobnie jak w roku ubiegłym uczestniczyli w nim studenci z Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie oraz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dwa pierwsze dni spędzili oni w Olsztynie na kwerendzie w Archiwum Państwowym w Olsztynie (wcześniej grupa niemiecka prowadziła kwerendę w archiwach niemieckich), a od 6 września porządkowali dwa miejsca pochówków w Puszczy Piskiej: duży wiejski cmentarz przy nieistniejącej wsi Wilki oraz niewielki rodzinny, przy nieistniejącym majątku w Pogobiu Przednim.

Realizacja kolejnej edycji projektu była możliwa dzięki porozumieniu zawartemu w kwietniu 2017 roku pomiędzy stowarzyszeniami: „Sadyba” z Kadzidłowa (inicjator projektu, odpowiedzialny za zakwaterowanie i organizację prac w terenie) i Wspólnotą Kulturową „Borussia” z Olsztyna (odpowiedzialną za nabór i finansowanie uczestników z Polski oraz sprawy organizacyjne), „Stowarzyszeniem Przyjaciół Starego Ogólniaka” (organizującego udział młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Piszu) oraz fundacją „Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus. Deutsch-osteuropäisches Forum” z Düsseldorfu (odpowiedzialną za nabór i finansowanie uczestników niemieckich i sprawy organizacyjne) i Nadleśnictwem Pisz (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku) czyli administratorem terenu, organizującym prace wycinkowe oraz grodzenie cmentarzy. Ponadto w ramach tego porozumienia „Borsussia” nawiązała współpracę z Uniwersytetem w Olsztynie.

W piątej edycji projektu udział wzięło 10 wolontariuszy z Niemiec – studentów historii z Uniwersytetu w Düsseldorfie pod merytoryczną opieką profesora Christopha Nonna i dr Sabine Grabowski z Fundacji GHH oraz czworo studentów Architektury Krajobrazu (z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie) pod opieką dr Marty Akińczy. Poza tym merytoryczną i organizacyjną opiekę nad realizacją tej edycji sprawowali także: Wiktor Knercer (konserwator zabytków, z olsztyńskiej „Borussii”) oraz Marek Łachacz, Rafał Kubacki i Krzysztof A. Worobiec (z „Sadyby”).

Tegoroczne warsztaty terenowe („Workcamp w Puszczy Piskiej”) odbywały się od 6. do 13. września, na znajdujących się na południe od Pisza cmentarzach w Wilkach i Pogobiu Przednim. W Wilkach usunięto część drzew rosnących na grobach oraz zarastające cmentarz gęste krzewy, wyczyszczono z mchu i roślin zachowane nagrobki, uczytelniono część mogił ziemnych i cały układ nekropolii, wytyczono jej granice oraz wykonano inwentaryzację i dokumentację fotograficzną. W trakcie prac porządkowych wykopano kilka przewróconych i zakrytych darnią nagrobków, krzyży oraz fragmenty płyt z inskrypcjami. Przy pracach porządkowy na tym cmentarzu studentom pomagali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Piszu pod kierunkiem nauczycielki historii Agnieszki Tuzinowskiej. W Pogubiu Przednim grupa studentów z Olsztyna wyczyściła ze śmieci i odpadów kryptę grobową oraz wytyczyła granice cmentarza. Wycinkę drzew i gęstych krzewów wykonali pracownicy Nadleśnictwa Pisz, którzy wykonali ogrodzenie obu cmentarzy prostym ogrodzeniem typu farmerskiego (słupki i żerdzie).

 

Oprócz pracy terenowej – podobnie jak podczas poprzednich edycji projektu, wolontariusze mieli okazję poznać Mazury i ich historię. Wysłuchali m.in. wykładów o krajobrazie kulturowym Mazur i Warmii, o założeniach cmentarnych i ich historii, o zasadach konserwacji zabytków, o historii zagubionych wiosek – w szczególności tych, na których mieli pracować. W ramach rekreacji odbyli spływ kajakowy Pisą, uczestniczyli w wycieczkach rowerowych po Puszczy Piskiej oraz do mazurskiego muzeum w Kadzidłowie. Na zakończenie projektu opiekunowie obu grup studentów przedstawili robocze wyniki badań archiwalnych i prac terenowych. 14 września wolontariusze opuścili Pisz i udali się do swoich domów.

Do tej pory, w ramach kolejnych edycji projektu uporządkowanych i ogrodzonych zostało 10 cmentarzy (w kolejności: w  Sowirogu, Wądołku, Przerośli, Szaście, Piskorzewie, Wolisku Wielkim, Paskach Małych. Paskach Wielkich, Wilkach i Pogobiu Przednim). Cdn…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Cmentarze - świadectwo historii, Krajobraz kulturowy, Zagubione wioski Puszczy Piskiej i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.