List otwarty środowiska przyrodniczego o skrócenia okresu polowań na ptaki

O skrócenie okresu polowań na ptaki ze względu na zakłócanie i rozbijanie przez myśliwych ptasich lęgów zaapelowało środowisko przyrodnicze, wysyłając 21 lutego list otwarty do Marszałka Województwa Śląskiego. Blisko 200 naukowców, ornitologów i przyrodników, wraz z ponad 40 organizacjami pozarządowymi, wskazało, że praktyka polowań na ptaki w okresie lęgów łamie przepisy Dyrektywy Ptasiej, które nakazują chronić ptaki wychowujące młode.

Autorzy listu podkreślają też, że polowania odbywają się nawet w najcenniejszych obszarach ochrony ptaków Natura 2000, takich jak Dolina Górnej Wisły, Dolina Dolnej Soły, Stawy w Brzeszczach, Stawy Wielikąt i Las Tworkowski, co poważnie szkodzi ich właściwej ochronie.

Czernica z młodymi późnym latem. Fot. Tomasz Szczasny
(klikając tutaj lub w baner otworzysz petycję o skrócenie okresu polowań na ptaki
)

Obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza polowania na 13 gatunków ptaków. Rozpoczynają się one co roku 15 sierpnia, a w przypadku niektórych gatunków – od września lub października. Późne lato to czas, kiedy ptaki wodne wciąż opiekują się potomstwem. Na stawach, jeziorach, rzekach można zaobserwować krzyżówki, łyski, gęgawy czy czernice wodzące młode i nie jest to rzadki widok. Polowania w tym okresie powodują, że spłoszone hukami wystrzałów ptaki uciekają – dorosłe zrywają się do lotu, a nielotne młode szukają kryjówek przy brzegach. Dla  większości młodych oznacza to najczęściej śmierć. Ponadto wystrzały płoszą wszystkie ptaki, obecne na danym terenie, a rozrzut śrutu rani i zabija nie tylko osobniki gatunków łownych, ale także te objęte całkowitą ochroną gatunkową.

W maju 2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zwrócił się z wnioskiem do Marszałka Województwa Śląskiego o przesunięcie daty rozpoczęcia polowań na ptaki na terenach Natura 2000 i w okolicznych gminach na wrzesień lub październik. Zgodnie z prawem marszałek województwa jest władny podjąć taką decyzję. Zarząd Województwa Śląskiego zająć ma się tą sprawą już w marcu. 21 lutego 2022 wniosek RDOŚ został poparty listem otwartym, pod którym podpisało się blisko 200 osób – naukowców, badaczy, ornitologów, przyrodników, aktywistów, reprezentantów organizacji pozarządowych – i ponad 40 instytucji naukowych oraz organizacji, zajmujących się badaniem i ochroną ptaków: – Jako naukowcy i organizacje zajmujące się badaniem oraz ochroną ptaków w pełni popieramy ten wniosek. Ma on silne podstawy merytoryczne, wynikające z badań wielu zespołów naukowych. – napisali w liście otwartym.

Sygnatariuszki i sygnatariusze zwracają uwagę na negatywne skutki polowań na ptaki w czasie, gdy u niektórych gatunków nadal trwa okres lęgowy oraz zauważają, że część ptaków, będących na liście łownych, jest zagrożona wyginięciem – zarówno globalnie, jak i lokalnie. W takiej sytuacji jest zwłaszcza głowienka i czernica. Dodatkowo płoszenie ptaków w okresie lęgowym, będące skutkiem polowań, narusza zapisy tzw. Dyrektywy Ptasiej – zwłaszcza w kontekście obszarów Natura 2000. Polowania na ptaki nie mają uzasadnienia ekonomicznego ani przyrodniczego, a wielowiekowa tradycja, na którą powołują się myśliwi, jest nie do obronienia w czasach kryzysu różnorodności biologicznej i wymierania gatunków. Znaczna część społeczeństwa coraz bardziej stanowczo domaga się zmian w prawie łowieckim, w tym całkowitego zaprzestania polowań na ptaki.

Treść listu otwartego przesłanego do Marszałka Województwa Śląskiego (po kliknięciu w link)

Na stronie kampanii Niech Żyją! uruchomiona została petycja, którą mogą podpisać wszystkie osoby wrażliwe na cierpienie ptaków i dobro przyrody. Zachęcamy do oddania głosu za życiem ptaków!

Kontakt dla mediów:

Marta Świtała – pomysłodawczyni listu, ornitolożka, marta.switala@lark.lh.pl, tel. 697 695 737
Monika Klimowicz-Kominowska – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, monika.klimowicz@otop.org.pl, tel. 500 239 648
Przemysław Wylegała – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, przemyslaw.wylegala@otop.org.pl,  tel. 661 250 157
Tomasz Zdrojewski – Koalicja Niech Żyją!, kontakt@niechzyja.pl, tel. 735 374 508

Ten wpis został opublikowany w kategorii Mazurski Park Narodowy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.