O nas

Cel Stowarzyszenia zawarty jest w jego nazwie: ochrona krajobrazu kulturowego Mazur. Wyjątkowość i atrakcyjność Mazur (w uproszczeniu) jest wynikiem nałożenia na siebie dwóch krajobrazów:

• naturalnego, stworzonego przez naturę a w tym przypadku głównie lodowiec,
• kulturowego, stworzonego przez człowieka. Zabudowa wsi i miasteczek, pałace
i dwory wraz z parkami, aleje przydrożne i szpalery drzew, kapliczki i cmentarze wszystko to składa się na krajobraz kulturowy, który należy chronić.

I to wszystko chcemy chronić – w sposób bierny (np. dokumentując) i w sposób czynny 
(np. porządkując stare cmentarze i ratując zabytki przed ich zniszczeniem). Chcemy bronić tego, co mazurskie, co zagrożone jest zniszczeniem z powodu ludzkiej niewiedzy, bezmyślności i bardzo często świadomego działania. Nie wolno nam zapominać 
o krajobrazie naturalnym, który poprzez nieumiejętne – a niekiedy celowe działania – ulega coraz to większym przekształceniom.
Działania Stowarzyszenia Sadyba skupiają się na razie na obszarze Mazur, tu bowiem mieszka większość jej członków.