Działania

Wiele naszych działań jest reakcją na telefony, listy, e-maile, spotkania z osobami szukającymi porady i wsparcia w ich działaniach. Najwięcej jest zapytań w sprawie przepisów dotyczących wycinki drzew przydrożnych
i ochrony środowiska. Dużo jest też zapytań dotyczących planowanej budowy domów (głównie drewnianych), ale pojawiają się też prośby o pomoc
w zdobyciu materiałów do pisanej pracy magisterskiej czy artykułu prasowego.