Kalendarium

Konferencje i spotkania oficjalne.

6 marca 2008, Pisz
Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Pisz w sprawie naszego nowego projektu „Zagubione Wioski Puszczy Piskiej” (K.Worobiec).

28 lutego 2008, Ruciane-Nida
Spotkanie z burmistrzem gminy w sprawie powołania Starowierskiego Parku Kulturowego.

18 lutego 2008, Olsztyn
Spotkanie z Jackiem Protasem, marszałkiem Województwa WM., w celu przekazania opracowanie „Ochrona przydrożnych zadrzewień jako ostoi występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita oraz fauny towarzyszącej w alejach przydrożnych województwa warmińsko-mazurskiego”, rozmowa na temat ochrony alei.

15–16 lutego 2008, Maćkowa Ruda, Wilno
Wyjazd wraz z prof. Andrzejem Strumiłło do opery wileńskiej na przedstawienie
„Orfeusz i Eurydyka” (ze scenografią profesora), oraz spotkanie z założycielem Borussii prof. Robertem Trabą („historyczne spotkanie”).

30 stycznia 2008, Pisz
Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Pisz – rozmowy na temat ochrony wyspy
Czarci Ostrów oraz współpracy (K.Worobiec).

22 stycznia 2008, Olsztyn
Seminarium w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych (M. Broniarek, M. Łachacz).

17 grudnia 2007, Warszawa
konferencja prasowa zorganizowana wspólnie z Koalicją Lanckorońską – przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie wycinek drzew Przydrożnych (M. Broniarek, J. Lota,
D. i K. Worobiec).

30 października 2007, Olsztyn
Sejmik Województwa WM, sprawozdanie ROBiDZ nt. inwentaryzacji alei oraz debata
na ten temat (J. Lota).

27 września 2007, Krutyń
Inauguracyjne spotkanie Rady Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w skład której zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powołany został K.Worobiec
(18 grudnia 2007 wybrany wiceprzewodniczącym Rady).

17–24 września 2007, Litwa, Łotwa i Estonia
Sadybowa wycieczka m.in.: Memmel, Żmudź, Inflanty, (M. Broniarek, B i I. Lota,
M. Łachacz, T. Oszmian, D. i K. Worobiec).

17 września 2007, Krzywe koło Suwałk
Wręczenie Adamowi Wajrakowi nagrody im. Alfreda Lityńskiego – nominowanemu
przez Sadybę.

15 września 2007, Biesal
Zajęcia szkoleniowe dla samorządowców i drogowców w ramach projektu Sadyby: „Ochrona przydrożnych zadrzewień jako ostoi występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita oraz fauny towarzyszącej w alejach przydrożnych województwa warmińsko-mazurskiego” (R. Kubacki, K. Worobiec).

4 sierpnia 2007, Olsztyn
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie ochrony alei przydrożnych w tym omówienie inwentaryzacji wykonanej przez ROBiDZ (A. Potocki. R. Marsch-Potocka,
K. Worobiec).

6 sierpnia 2007, Suwałki
Spotkanie kapituły nagrody im. Alfreda Lityńskiego (D. i K. Worobiec).

19 czerwca 2007, Warszawa
Studio TVP „Sprawa dla Reportera” – nagrywanie programu na temat wycinki drzew
(R. Kubacki, K. Worobiec).

14 czerwca 2007, Pisz
Ceremonia wręczania nagrody „Wilki Piskie”.

23 kwietnia 2007, Pisz
Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Pisz – rozmowy na temat współpracy
i porządkowania cmentarzy w Puszczy Piskiej (K.Wor­obiec).

17 marca 2007, Srokowo
Spotkanie z wójtem gminy Srokowo w związku z planami rewitalizacji terenu wokół wieży Bismarcka w Srokowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń:
Mała Ojczyzna, Towarzystwa Przyjaciół Kętrzyna, Mrągowskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Sadyba (Krzysztof Worobiec).

8 lutego 2007, Kętrzyn
Spotkanie z wójtem gminy Kętrzyn w sprawie „kamienia Bismarcka” w Nakomiadach
(w przeddzień podjęcia przez wójta decyzji co do dalszego losu kamienia). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń: Mała Ojczyzna, Towarzystwa Przyjaciół Kętrzyna, Sadyba, które opowiadają się za pozostawieniem kamienia „in situ”.
(D. i K. Worobiec).

2 lutego 2007, Pisz
„Patriotyzm jutra – przejawy patriotyzmu lokalnego” – Muzeum Ziemi Piskiej. Spotkanie
i dyskusja zorganizowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Piszu, w którym udział wzięli Jan Alicki – burmistrz Pisza, Ditmar Serafin – dyrektor Muzeum, Jerzy Krzywoszewski oraz Krzysztof Worobiec (Marek Broniarek, Danuta Worobiec oraz wolontariusze Philipp Breidenbach i Sebastian Parszutowicz).

5 grudnia 2006, Warszawa
W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, odbyła się uroczyste wręczenie Krzysztofowi Worobcowi „założycielowi Stowarzyszenia Sadyba, pomysłodawcy i realizatorowi akcji Ratujmy Aleje” nagrody „Zielonego Liścia 2005” przyznawanej przez Fundację Zielonych Płuc Polski.
Podczas uroczystości oraz podczas konferencji prasowej przedstawione zostały działania Stowarzyszenia, a w szczególności akcja „Ratujmy Aleje” (Marek Broniarek, Danuta Worobiec).

8 września października 2006, Olsztyn
„Międzynarodowy Wolontariat w Ochronie Krajobrazu Kulturowego” międzynarodowa konferencja zorganizowana przez WK Borussię (Danuta i Krzysztof Worobiec).

27 września 2006, Olsztyn
Podsumowanie I edycji „Międzynarodowego Wolontariatu w Ochronie Krajobrazu Kulturowego” zorganizowane przez WK Borussia (Danuta i Krzysztof Worobiec).

25 września 2006, Olsztyn
3 robocze spotkanie na temat ochrony krajobrazu kulturowego u Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w celu opracowania priorytetów w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego (Krzysztof Worobiec).

23 września 2006, Kadzidłowo
Spotkanie przedstawicielami Borussii i z wolontariuszami biorącymi udział w II edycji „Międzynarodowego Wolontariatu w Ochronie Krajobrazu Kulturowego Warmii i Mazur” organizowanego przez WK Borussia (Rafał Kubacki, Stefan Okołowicz, D i K Worobiec).

19. września 2006, Lipsk
Zapoznanie się z działalnością Pracowni Architektury Żywej, spotkanie z jej prezesem Mariuszem Siłakowskim oraz Januszem Korbelem – prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu (Marek Broniarek, Rafał Kubacki, Danuta i Krzysztof Worobiec).

18 września 2006, Krzywe koło Suwałk
W siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego odbyła się uroczystość wręczenia
Danucie i Krzysztofowi Worobcom „Nagrody im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w ochronie środowiska” (XIV edycji konkursu obejmującego teren województw: podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego). Krzysztof Worobiec zaprezentował zgromadzonym prywatne działania (stworzenie osady kulturowej) oraz Stowarzyszenia Sadyba, w tym akcję Ratujmy Aleje. (Marek Broniarek, Rafał Kubacki).

12 sierpnia 2006, Olsztyn
2 robocze spotkanie na temat ochrony krajobrazu kulturowego u Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w celu opracowania priorytetów w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego (Marek Broniarek, Rafał Kubacki, Marek Łachacz,
Danuta i Krzysztof Worobiec).

3 lipca 2006, Warszawa
Spotkanie z Andrzejem Szweda-Lewandowskim, Generalnym Konserwatorem Przyrody
w siedzibie Ministerstwa Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (Zenon Kruczyński z PTE i Krzysztof Worobiec).

17 maja 2006, Olsztyn
Spotkanie grupy roboczej powołanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w celu opracowania strategii rozwoju województwa w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego (Piotr Olszak).

3 marca 2006, Olsztyn
„Ziemie utracone – ziemie odzyskane? Jak obchodzić się z obcym krajobrazem kulturowym?”. Dyskusja zorganizowana przez WK Borussię (Marek Broniarek,
Danuta Worobiec, Krzysztof Worobiec oraz wolontariuszki Gajane i Małgorzata).

2 marca 2006, Olsztyn
„Masowa wycinka drzew przydrożnych” – udział w debacie prasowo-radiowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” (Marek Broniarek, Danuta
i Krzysztof Worobiec).

30 stycznia 2006, Hajnówka
Dyskusja panelowa na temat wycinki drzew przydrożnych zorganizowana przez Kurier Hajnowski (wraz z TOK), w której udział wzięli: Włodzimierz Pietroczuk- starosta Hajnówki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce, dr Jakub Dolatkowski – dendrolog oraz Krzysztof Worobiec – Sadyba (Danuta i Krzysztof Worobiec).

16 stycznia 2006, Białowieża
spotkanie robocze z Januszem Korbelem (Towarzystwo Ochrony Krajobrazu – Hajnówka) i Mariuszem Siłakowskim (Pracownia Architektury Żywej – Lipsk), w celu nawiązania współpracy i zaplanowania wspólnych przedsięwzięć (Marek Broniarek, Danuta
i Krzysztof Worobiec).

4 stycznia 2006, Warszawa
Spotkanie Ministra Środowiska Jana Szyszko z organizacjami pozarządowymi
(Krzysztof Worobiec).

19 grudnia 2005, Olsztyn
posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, w sprawie Wyspy Czarciej
i leśniczówki Zdróżno, podczas którego umożliwiono przedstawienie stanowiska
Sadyby (Danuta i Krzysztof Worobiec).

1 grudnia 2005, Olsztyn
„Kamień Bismarcka- obcy czy nasz?” – debata prasowo-radiowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” (Danuta i Krzysztof Worobiec).

24–25 listopada 2005, Mierzęcin
„Instytucje kultury kształtujące tożsamość lokalną na Ziemiach Zachodnich i Północnych – wyzwania i perspektywy ”– konferencja zorganizowana przez Instytut Zachodni
w Poznaniu, dotyczyła także roli organizacji pozarządowych w tym procesie
(Krzysztof Worobiec).

21 listopada 2005, Hajnówka
spotkanie z członkami Towarzystwa Ochrony Krajobrazu (w ich siedzibie), przedstawienie Stowarzyszenia Sadyba: celów, planów oraz działań – głównie akcji „Ratujmy aleje”
(Marek Broniarek, Rafał Kubacki, Iza Lota, Danuta i Krzysztof Worobiec).

4–5 października 2005, Augustów
„Rola organizacji pozarządowych w ochronie środowiska przyrodniczego północno-wschodniej Polski”, konferencja zorganizowana przez WFOŚi GW w Białymstoku, a w nim m.in.: wystąpienie K. Worobca: „Ochrona krajobrazu kulturowego na przykładzie ochrony drzew przydrożnych” (Danuta i Krzysztof Worobiec).

24 września 2005, Kadzidłowo
wizyta wolontariuszy biorących udział w projekcie: „Międzynarodowy wolontariat
w ochronie krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur” (Danuta i Krzysztof Worobiec).

9 września 2005, Warszawa
Ministerstwo Kultury, Departament ochrony zabytków – sprawa leśniczówek Zdróżno
i Jeziorko, (Krzysztof Worobiec).

7 września 2005, Olsztyn
VIII Forum Architektury Krajobrazu (Danuta i Krzysztof Worobiec).

6 września 2005, Olsztyn
Kolejne spotkanie „zespołu roboczego do spraw wycinek drzew przydrożnych”
(Rafał Kubacki, Józef Lota, Danuta i Krzysztof Worobiec).

24 sierpnia 2005, Kadzidłowo
Spotkanie (zorganizowane przez WK Borussia) organizacji partnerskich w ramach projektu: „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego Warmii
i Mazur” – omówienie projektu, przedstawienie planów działania poszczególnych placówek (Danuta i Krzysztof Worobiec).

16 sierpnia 2005, Pisz
Starostwo Piskie, spotkanie w sprawie przeniesienia leśniczówki Zdróżno: konserwatora zabytków A. Żywiczyńskiego, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewa, nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskiego P. Czyżyka i starosty Z. Włodkowskiego (Jagienka Kass, Rafał Kubacki, Iza Lota, Marek Łachacz, Danuta i Krzysztof Worobiec).

30 czerwca, 1 lipca, 4-6 lipca 2005, Warszawa
Praca podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 4152) – nowelizacja zapisów ustawy dotyczących wycinek drzew przydrożnych – m.in. z inicjatywy Sadyby), a następnie praca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska (Krzysztof Worobiec).

20 kwietnia 2005, Olsztyn
spotkanie „zespołu roboczego do spraw wycinek drzew przydrożnych” – omówienie projekt mapy alei do ochrony (Danuta i Krzysztof Worobiec).

28 lutego 2005, Olsztyn
„Spotkanie w sprawie wycinek drzew przydrożnych”, pierwsze zorganizowane przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, efekt kampanii medialnej wywołanej przez Sadybę i na jej wniosek (Marek Broniarek, Rafał Kubacki, Józef Lota, Danuta
i Krzysztof Worobiec).

3 września 2004, Olsztyn
W ramach obchodów „Europejskich Dni Dziedzictwa 2004” forum „Między tradycją
a współczesnością – krajobraz kulturowy naszych czasów” (Iza Lota, Rafał Kubacki,
Danuta i Krzysztof Worobiec).

Reklamy