Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”

Danuta i Krzysztof Worobiec
Kadzidłowo 1
12-210 Ukta

tel. 87 425 74 74
e-mail: sadyba.mazury@gmail.com

KRS: 0000 204 286
konto: Bank PKO BP S.A.  12 1020 4753 0000 0802 0030 5276