Współpraca

Współpracujemy z Fundacją Borussia z Olsztyna, Towarzystwem Ochrony Krajobrazu
w Hajnówce, Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, Stowarzyszeniem Mała Ojczyzna z Olsztyna, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Koalicją Lanckorońską, Polskim Klubem Ekologicznym oddział w Gdańsku etc.

Reklamy