Sadyba

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”,
w skrócie Stowarzyszenie „Sadyba”

Zrzesza osoby kierujące się dobrem regionu, a także kreujące idee małych ojczyzn
i wzbogacających kulturę ogólnoeuropejską w oparciu o dodatkowe, specyficzne elementy kulturotwórcze lokalnych społeczności i ich tradycję.

Siedzibą władz Stowarzyszenia „Sadyba” jest Kadzidłowo 1,
12-210 Ukta, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.